Personatges


   Una de les principals característiques i valor afegit del Mercadal v.o. és la participació ciutadana, eix transversal i de gran importància en el treball que s’està fent des del Pla de barris. Aquesta participació es canalitza o bé a través de la tasca realitzada amb les entitats del territori, o bé a través d’una col·laboració teatral.
    El Mercadal v.o. té la seva base en les persones que volen convertir-se en algun dels personatges de l’època. Per trobar les persones interessades en representar un paper dins el Mercadal v.o. d’aquesta tercera edició, es va realitzar al mes de juliol una acció teatral al carrer per donar a conèixer la convocatòria de les dues sessions de càsting, que tingueren lloc a la Plaça Major. El càsting va servir per escollir aquells personatges que agradaven més, amb què un s’hi podia sentir més identificar, etc., i per saber la disposició horària de les persones durant els dies de mercat.


   La crida dels càstings tingué una bona rebuda. Les persones que finalment representaran algun paper al Mercadal v.o. 2012 s'acosten al centenar. Moltes d’elles repeteixen de les anteriors edicions, però també hi ha un bon nombre de nous participants, alguns dels quals porten un historial teatral a l’esquena i altres participen per primera vegada en el món del teatre. La persona més petita té 5 anys i la més gran, 82.


Personatges grans i petits

Foto d'Albert Ventura


   Els personatges que ens podrem trobar al Mercadal v.o. són molt diversos. Hi ha més d’una vintena de nenes i nens que participen com a figurants. Mereixen una menció especial donat l’interès que estan posant en la formació i la il·lusió amb la que preparen els seus papers. La seva participació dins el Mercadal, fent honor a la seva condició de canalla, serà la de jugar representant alguns dels jocs més populars de l’època medieval. Tenen, doncs, una relació molt estreta amb la tasca realitzada des del MEV i l’escola Santa Caterina de Siena.
   Entre els voluntaris adults trobem una gran varietat de personatges. Evidentment, hi haurà venedors i venedores a les taules del mercats, així com altres que compraran o passejaran, tots ells degudament abillats en un ambient brut i picaresc. A més, hi ha alguns personatges imprescindibles per recrear fidelment un mercat del segle XV: el mostassaf, el joglar, el capellà, lladregots, pobres vergonyants...


foto de Jordy Lorenzo

   Una figura de gran importància als mercats era el mostassaf, càrrec municipal implantat el 1366. S’encarregava de fer complir les ordenances: contrastava els pesos i les mesures, comprovava la bona qualitat de les mercaderies exposades a la venda (especialment el peix fresc) i vetllava pel compliment dels preus oficials i per la salubritat de l’espai. Podia imposar multes i regular la distribució de les parades. Fins i tot tenia atribucions sobre les ordenances de carrers i edificis. Tenia com ajudants un notari i dos agutzils, i en depenien, per exemple, el pesador (que utilitzava una romana ben afinada) i el palloler (també anomenat “purgador”, que destriava el gra de la palla). El mostassaf era un ciutadà elegit cada any. Publicava bans i ordenances a so de trompeta, executats pel "trompeta públic" del Consell de la ciutat.
   Una altra figura a destacar era el joglar, que el llogaven per les fires com a músics i acròbates. Els joglars explicaven i cantaven algunes històries que passaven al moment, i moltes vegades, amb tambors i trompetes, pregonaven les crides pertinents per ordre municipal.


La formació teatral de les persones participants
   El procés de formació teatral dels participants al Mercadal gira entorn de tres eixos: història, veïnatge i participació. En aquest marc, doncs, el treball dels formadors es presenta com una creació col·lectiva on el protagonisme rau en els participants, els veïns i veïnes, fet que afavoreix el procés d’intercanvi, cohesió, inclusió i participació ciutadana. Així doncs, la formació dels futurs actors i actrius, a càrrec de la pedagoga teatral Eva Marichalar, s’ha centrat sobretot en la dinamització, guia i orientació d’aquests processos amb l’objectiu d’oferir no només recursos, sinó també la motivació i passió necessàries per aquest projecte.
Un guió participatiu

   Durant les sessions de treball es combina, doncs, la improvisació amb el guió. Des de la direcció i la comissió de formació es va donant forma al treball suggerit pels participants i es va creant el guió alhora que s’introdueixen propostes concretes i es coordinen les diferents accions. Aquest guió central servirà d’eix i base de l’escenificació que permetrà incloure accions espontànies que provoqui el propi directe del mercat, a partir dels sempre possibles imprevistos o de la pròpia iniciativa dels seus participants; uns participants, un repartiment, uns veïns i veïnes que seran els responsables de la vida d’aquest nou Mercadal v.o.